Pispalan rakennustavat, selvitys Pispalan rakennetusta ympäristöstä

Pispalanharju 23, joka on tiiviisti rakentunut kapea tontti ja rajautuu eteläpuolella Provastinkatuun.

Rakennustehokkuus

Asemakaavan mukaan tontintehokkuusluku asuntotonteilla on sijainnista riippumatta 0,5. Selvityksen esimerkillisten tyyppikohteiden tehokkuusluku vaihtelee 0,3 ja 1,0 välillä. Näillä kaikilla tehokkuuksilla on luotu hyvää pispalalaista kaupunkirakennetta ja asuinympäristöä. Suuri rakennustehokkuus pienillä tonteilla on nimenomaan tuottanut kulttuuriarvoltaan merkittävää Pispalan ympäristöä. Kaavan sallima korkea tehokkuusluku on kaupunkikuvan kannalta ongelmallinen suurilla tonteilla, joilla tehokkuus houkuttelee liian suurien yksittäisten rakennusmassojen toteuttamiseen.

Alueen rakennussuojelukiistat syntyvät usein tonteilla, joilla on vanha arvorakennus ja suhteessa paljon käyttämätöntä rakennusoikeutta. Ratkaisuna äärimmäisissä tilanteissa on syytä tutkia kompensointivaihtoehdot menetetystä rakennusoikeudesta esimerkiksi tontin jakamisen tai tontin vaihdon avulla (katso esimerkkityyppikortti nro 1). Tulevaisuudessa kaava- ja rakennushankkeissa tonttitehokkuusluku on määriteltävä alueja jopa tonttikohtaisesti.